VÄGTRANSPORTLEDARE

Sedan 2005 ersätts polisen av förordnade vägtransportledare i samband med de allra längsta, tyngsta och bredaste transporterna. Detta i syfte att minska polisens arbetsbelastning i form av jobb som kan privata aktörer kan utföra lika bra. För att bli vägtransportledare krävs ett förordnade av Rikspolisstyrelsen efter noggrann personkontroll.

Vägtransportledaren har polisära befogenheter vad gäller att dirigera trafik och ge anvisningar till övriga trafikanter för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Som trafikant har man skyldighet att följa vägtransportledarens anvisningar.

Vid fordonsbredd över 450 centimeter och/eller längd över 35 meter samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av polis eller vägtransportledare som är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Med stöd av sitt förordnande ger vägtransportledaren anvisningar för trafiken i samband med eskort av långa, breda och tunga vägtransporter. Rikspolisstyrelsen beslutar om förordnandet som i de flesta fall gäller i fem år. Vägtransportledaren är inte anställd av polisen utan har endast mandat att utföra vissa arbetsuppgifter som tidigare låg hos Polisen. Den som är anställd som polis får inte förordnas som vägtransportledare.

Av 7 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) framgår det att en polisman skall använda tecken för att ge anvisningar i trafiken. Tecknen får även användas av förordnad vägtransportledare.