REGLER

När transportbredden överstiger 310 cm eller när fordonslängden är längre än 30 meter, men under 35 meter krävs varningsbil. Varningsbilen skall köra cirka 200 meter framför eller bakom transporten. När mötande trafik finns ska varningsbilen köra framför för att varna mötande bilister. På mötesfria vägar kör varningsbilen bakom transportfordonet för att varna upphinnande trafik.

I tättbebyggt område bör avståndet mellan varningsbilen och transportfordonet vara kortare.

Varningsbilen skall vara utrustad med minst en varningslampa med blinkande orange ljus, s.k. saftblandare. Lämplig placering är väl synligt på taket. Vid körning i dagsljus krävs att lyktan är påslagen då tranporten inkräktar på annat körfält. Vid körning i mörker skall lyktan alltid vara påslagen för att varna övrig trafik.

Varningsbilen och transportfordonet skall stå i kontakt med varandra via kommunikationsradio. Enbart mobiltelefon är inte tillräckligt.

Vidare skall föraren av varningsbilen ha minst samma körkortsbehörighet som krävs för att framföra det transporterande fordonet. Varningsbilen får inte ha tillkopplade fordon t.ex. släpvagn.