FÖLJEBIL VARNINGSBIL

Många gånger behöver gods transporteras som är bredare, längre eller tyngre än vad som normalt tillåts på allmän väg, då krävs att transporten föregås av framförvarande varningsbil, eller följebil som det också kallas. För att utföra dessa transporter krävs i regel undantagsdispens och i vissa fall kräver dispensen dessutom eskort av polisfordon eller av Rikspolisstyrelsen förordnad vägtransportledare.

När ni anlitar oss vet ni att ni får en professionellt utförd tjänst. Våra fordon är av ny årsmodell och har all erforderlig utrustning för att utföra transporten. Våra fordon är skyltade a på adekvat vis och vi har all den teknisk utrusning som behövs.

Våra chaufförer är välutbildade inom transport och har lång erfarenhet av denna typ av uppdrag.

Vi har mångårig erfarenhet av gods- och specialtransporter och vet vad som krävs i form av vägval, planering, projektering, tillstånd och dispenser. Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fria höjder, trafiktäthet och alternativa resvägar. Vi försöker att alltid tänka några steg extra. I våra fordon har vi alltid med en rejäl verktygslåda för alla oförutsedda händelser som kan inträffa när man färdas på väg.